Pohľad na Nižný Skálnik (autorka foto: Andrea Grunská) © hiking.sk & autor