Pohľad na Príslop (v strede) a Repisko (vpravo) © hiking.sk & autor