Pohľad na Rybovské sedloa závery Suchej (vľavo) a Hornojelenskej doliny (vpravo) © hiking.sk & autor