Pohľad na Sitno (1009 m) z juhu © hiking.sk & autor