Pohľad na Skárošskú vyhliadku zdola © hiking.sk & autor