Pohľad na Vápennú, Geldek-Jelenec a hrebeň Zárub pod kopcom Gajdoš © hiking.sk & autor