Pohľad na Vápennú z Veľkého Petrklina © hiking.sk & autor