Pohľad na Veľký Lysec (547 m n. m.) © hiking.sk & autor