Pohľad na Veľký Rozsutec z lúčky pod Zvonicou © hiking.sk & autor