Pohľad na Vetrovú skalu (Витрова Скала) zo sedla Paprtného vrchu © hiking.sk & autor