Pohľad na Vysokú (skalu) zo Strelníkov © hiking.sk & autor