Pohľad na Zákľuky a iný salaš (t. č. zrútený) © hiking.sk & autor