Pohľad na hrad Hrušov z lúk pri rázc. Javor © hiking.sk & autor