Pohľad na hrebeň Bôrov zo stúpania na Kotliská, sprava: Poľana, Zákľuky, dva Bôry a klesanie do sedla Sinej (leto 2014) © hiking.sk & autor