Pohľad na juh a ukážkovo prepálená obloha © hiking.sk & autor