Pohľad na juh z Holého vrchu, vpravo Zlatý stôl © hiking.sk & autor