Pohľad na lokalitu pri prístupe od Liešťan © hiking.sk & autor