Pohľad na masív Veľkého Miliča od severu © hiking.sk & autor