Pohľad na miesto, odkiaľ sme prišli © hiking.sk & autor