Pohľad na okolie Pokoradzských jazierok © hiking.sk & autor