Pohľad na pohraničie, kopce na horizonte sú v Poľsku, údolím napravo sa ide do Bardejova © hiking.sk & autor