Pohľad na salaš Krátka od salašov © hiking.sk & autor