Pohľad na salaše zo smeru od Vyšnej Revúcej © hiking.sk & autor