Pohľad na sedlo Lúčky spod Ostrého vrchu © hiking.sk & autor