Pohľad na severozápad, autor foto: Ján Pindroch © hiking.sk & autor