Pohľad na skalu nad Záhorovom od improvizovaného parkoviska pri ihrisku poniže Nižnej Revúcej © hiking.sk & autor