Pohľad na skupinu Prielu, výrazný štít v strede je Spitzmauer, Groser Priel je napravo © hiking.sk & autor