Pohľad na spodnú časť nádrže s hrádzou © hiking.sk & autor