Pohľad na východ, v diaľke Kráľova hoľa © hiking.sk & autor