Pohľad na východ z vyhliadky pri Katruške, dobre je vidieť charakteristický tvar Klenovského Vepra © hiking.sk & autor