Pohľad na východ zo Svidovského sedla » pozri na mape © hiking.sk & autor