Pohľad na východnú hradbu Karpát, čiže SK-UA hranicu © hiking.sk & autor