Pohľad na východný vrchol Vihorlatu © hiking.sk & autor