Pohľad na výraznú kótu Hradného vrchu z poľnej vyvyšeniny pri štátnej ceste do Sabinova © hiking.sk & autor