Pohľad na vrch Kľak z Rovné skaly © hiking.sk & autor