Pohľad na vrch Kaštieľ s hradom, pôdorys M. Matejka, rekonštrukcia P. Gutek, Terénny prieskum menej známych hradov stredného Pohronia, Pamiatky Múzeá 1/2002 © hiking.sk & autor