Pohľad na západ, kdesi vzadu by mali byť Dolomity © hiking.sk & autor