Pohľad na zalesnené vnútro pohoria v závere Bystričianskej doliny vo večernom svetle © hiking.sk & autor