Pohľad nad aj pod oblaky, na horizonte Hocharn © hiking.sk & autor