Pohľad naspäť, zľava sa napája modrá značka, prišiel som zdola po červenej © hiking.sk & autor