Pohľad naspäť na skalné útvary Suchého vrchu © hiking.sk & autor