Pohľad od čistinky s lavičkami pri stožiari, je vidieť dedinku Lipovce © hiking.sk & autor