Pohľad od Kráľovej skaly, opäť je pekne © hiking.sk & autor