Pohľad od Váhu na Chotuč, Vršatské bradlá a hrebeň Bieleho vrchu » pozri na mape © hiking.sk & autor