Pohľad od cesty na bývalú horáreň © hiking.sk & autor