Pohľad od legendárnej kadibúdky © hiking.sk & autor