Pohľad od poľovníckej chaty na Karlhoch Kogel (vľavo) © hiking.sk & autor