Pohľad od vyhliadky, vľavo je dolina Strážovského potoka © hiking.sk & autor