Pohľad smerom do doliny Kojšova, vľavo je Folkmarská skala © hiking.sk & autor