Pohľad smerom na Domašu, ktorú, žiaľ, na fotke nevidno © hiking.sk & autor